Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 20.02.2012 r.

W sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zawadzkie

PDFprojekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

W sprawie realizacji na terenie Gminy Zawadzkie programu "Duża Rodzina 4+"

PDFprojekt uchwały w sprawie realizacji na ternie Gminy Zawadzkie programu Duża Rodzina4+.pdf

W sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, bedących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" sp. z o.o. na lata 2012-2016

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych...pdf

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł 

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartośc przekracza 200.000 zł .pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł II.pdf

Wersja XML