Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2016 r

PDF1. Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - sesja grudzień 2016 r (1).pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2017 r..pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej na 2017 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 RM w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w spr. uchwały budżetowej na 2016 r.pdf
 

Wersja XML