Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Zawadzkie - 2012 r.

PDFInformacja o wykonaniu budzetu Gminy Zawadzkie za III kwartał 2012.pdf.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budzetu Gminy Zawadzkie za II kwartał 2012.pdf

PDFinformacja o wykonaniu budżetu gminy za I kw. 2012 r.

 

Projekt budżetu na 2012 r.

PDFuchwała budżetowa 2012.pdf

XLSzał. do budżetu. 2012 r..xls

PDFobjaśnienia przyjętych wartości.pdf

PDFMat. informacyjne do projektu Budżetu Gminy na 2012 rok.pdf

PDFuzasadnienie do projektu 2012.pdf

PDFuchwała WPF 2011.pdf

PDFWPF.pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 r.

PDFuchwała 642_2011.pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwałyo wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawadzkie.

PDFuchwała 643_2011.pdf

 

 

Wersja XML