Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownicy jednostek gminnych - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Treść oświadczenia

1. Jolanta Momot  Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
z oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
PDFOświadczenie majątkowe za 2021 J.Momot.pdf
2. Renata Grzybek Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
w Zawadzkiem
PDFOświadczenie majatkowe za 2021 R.Grzybek.pdf
3. Ewa Trepka Dyrektor Publicznego Przedszkola
 w Żędowicach
PDFOświadczenie majątkowe za 2021 E.Trepka.pdf
4. Bożena Taibert Dyrektor Publicznego Przedszkola
 w Kielczy
PDFOświadczenie majątkowe za 2021 B.Taibert.pdf
5. Małgorzata Rabicka Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem PDFOświadczenie majątkowe za 2021 M.Rabicka.pdf
6.

Małgorzata
Kozioł

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach PDFOświadczenie majątkowe za 2021 M.Kozioł.pdf
7. Gabriela Gosztyła Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy PDFOświadczenie majątkowe za 2021 G.Gosztyła.pdf
8. Gabriela Krawiec-Górzańska

Prezes Spółki z o.o. "ZAW-KOM"

PDFOświadczenie majątkowe za 2021 G.Krawiec-Górzańska.pdf
9. Joanna Spałek Dyrektor BIK PDFOświadczenie majątkowe za 2021 J.Spałek.pdf
10. Marek Kutyła Kierownik OPS PDFOświadczenie majątkowe za 2021 M.Kutyła.pdf
11. Magdalena Maraszek-Bołda Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem PDFOświadczenie majątkowe za 2021 M.Maraszek-Bołda.pdf
12. Marzanna Domeracka Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego PDFOświadczenie majątkowe za 2021 M.Domeracka.pdf
13. Justyna Maczuch Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego PDFOświadczenie majątkowe za 2021 J.Maczuch.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Treść oświadczenia

  Małgorzata Rabicka Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem PDFoświadczenie majątkowe M.Rabicka (początek zatrudnienia).pdf

1

Jolanta Momot

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
z oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

PDFOświadczenie majątkowe J.Momot.pdf

2

Renata Grzybek

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
w Zawadzkiem

PDFOświadczenie majątkowe R.Grzybek.pdf

3

Ewa Trepka

Dyrektor Publicznego Przedszkola
 w Żędowicach

PDFOświadczenie majątkowe E.Trepka.pdf

4

Bożena Taibert

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kielczy

PDFOświadczenie majątkowe B.Taibert.pdf

5

Beata Brzezińska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

Dyrektor

PDFOświadczenie majątkowe za 2020 B.Brzezińska.pdf

6.

Beata Brzezińska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem do dnia 31.08.2021

 

PDFOświadczenie majątkowe za 2021 B.Brzezińska.pdf

7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach

PDFOświadczenie majątkowe M.Kozioł.pdf

8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy

PDFOświadczenie majątkowe G.Gosztyła.pdf

9

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

PDFOświadczenie majątkowe M.Kutyła.pdf

10

Justyna Maczuch

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFOświadczenie majątkowe J.Maczuch.pdf

11

Marzanna Domeracka

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFOświadczenie majątkowe M.Domeracka.pdf

12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Prezes Spółki z o.o. 

"ZAW-KOM"

PDFOświadczenie majątkowe G.Krawiec-Górzańska.pdf

13

Joanna Spałek

Dyrektor BIK

PDFOświadczenie majątkowe J.Spałek.pdf

14

Magdalena Maraszek-Bołda

Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFOświadczenie majątkowe M.Maraszek-Bołda.pdf

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia

1.

Ewa Trepka

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żędowicach

PDFEwa Trepka.pdf

2.

Renata Grzybek

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zawadzkiem

PDFRenata Grzybek.pdf

3.

Jolanta Momot

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 z oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

PDFJolanta Momot.pdf

4.

Bożena Taibert

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kielczy

PDFBożena Taibert.pdf

5.

Beata Brzezińska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

PDFBeata Brzeźińska.pdf

6.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach

PDFMałgorzata Kozioł.pdf

7.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy

PDFGabriela Gosztyła.pdf

8.

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

PDFMarek Kutyła.pdf

9.

Justyna Maczuch

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFJustyna Maczuch.pdf

10.

Marzena Domeracka

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFMarzanna Domeracka.pdf

11

Gabriela Krawiec-Górzańska

Prezes sp.

"ZAW-KOM"

PDFGabriela Krawiec-Górzańska.pdf

12

Joanna Spałek

Dyrektor BIK

PDFJoanna Spałek.pdf
 

13

Magdalena Maraszek-Bołda

Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFMagdalena Maraszek-Bołda.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Ewa Trepka

Dyrektor PP w Żędowicach PDFE.Trepka.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFR.Grzybek .pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFJ.Momot .pdf
4.

Bożena Taibert

Dyrektor PP w Kielczy PDFB.Taibert za 2018.pdf
PDFB.Taibert.pdf
 
5.

Beata Brzezińska

Dyrektotr PSP w Zawadzkiem PDFB.Brzezińska.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem

PDFR.Paprotna.pdf

PDFRóża Paprotna.pdf

7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach PDFM.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy PDFG.Gosztyła .pdf
9.

Tomasz Górski

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFTomasz Górski.pdf
  Tomasz Górski Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFT. Górski za 2019 .pdf
10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFM.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFJ.Maczuch.pdf

PDFM.Domeracka.pdf

11

Gabriela Krawiec-Górzańska

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFG.Krawiec.pdf
12.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFJ.Spałek.pdf
13 Magdalena Maraszek-Bołda Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem PDFM.Maraszek-Bołda.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Ewa Trepka

Dyrektor PP w Żędowicach PDFOśw. majątkowe za 2017 r. E.Trepka.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. R.Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. J.Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. W.Stępień.pdf

PDFWiesława Stępień .pdf

5.

Beata Brzezińska

Dyrektotr PSP w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. B.Brzezińska.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. R.Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy PDFOśw. majątkowe za 2017 r. G.Gosztyła.pdf
9.

Zenon Charczuk

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFOśw. majątkowe Z.Charczuk na koniec zatr.pdf
  Tomasz Górski Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 

PDFI ośw. majątkowe T.Górski.pdf

PDFTomasz Górski - Korekta oświadczenia.pdf

10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. J.Maczuch.pdf

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. Marzanna Domeracka.pdf

11

Eugeniusz Konik

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFOśw. majątkowe E.Konik na koniec zatr.pdf
12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Członek Zarządu
"ZAW-KOM" /
Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFOśw. majątkowe za 2017 r. G.Krawiec-Górzańska.pdf
13.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFOśw. majątkowe za 2017 r. J.Spałek.pdf
14 Magdalena Maraszek-Bołda Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFI ośw. majątkowe M.Maraszek-Bołda.pdf

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Maraszek-Bołda.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Ewa Trepka

Dyrektor PP w Żędowicach

PDFośw. maj. za 2016 E.Trepka.pdf

2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 R.Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 J.Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFośw. maj. za 2016 W.Stępień.pdf
5.

Beata Brzezińska

Dyrektotr PSP w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 B.Brzezińska.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 R.Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFośw. maj. za 2016 M.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFośw. maj. za 2016 G.Gosztyła.pdf
9.

Marcin Loński

Zenon Charczuk

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 

PDFośw. maj. M.Loński.pdf

PDFośw. maj. Z.Charczuk.pdf

10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 M.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego

PDFośw. maj. za 2016 J.Maczuch.pdf

PDFośw. maj. za 2016 M.Domeracka.pdf

11

Eugeniusz Konik

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFośw. maj. za 2016 E.Konik.pdf
12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Członek Zarządu
"ZAW-KOM"
PDFośw. maj. za 2016 G.Krawiec - Górzańska.pdf
13.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFośw. maj. za 2016 J.Spałek.pdf

 

 

 

 

Wersja XML