Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.12.2016

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2017 r..pdf
PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2017 r..pdf
PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała nr XXV-251-16 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała nr XXV-252-16 w spr. uchwały budżetowej na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr XXV-253-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w spr. zmian w budżecie gminy.pdf
PDFUchwała nr XXV-254-16 w spr. przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr XXV-255-16 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała nr XXV-256-16 w spr. przystąpienia do realizacji projektu pn. Radosne przedszkola gminy Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML