Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20.02.2012 r.

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20.02.2012 r.

PDFuchwała Nr XVII 121 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartośc przekracza 200.000 zł.pdf

PDFuchwała Nr XVII 122 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł.pdf

PDFuchwała Nr XVII 123 12 w sprawie realizacji na terenie Gminy Zawadzkie programu Duża Rodzina 4+.pdf

PDFuchwała Nr XVII 124 12 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFuchwała Nr XVII 125 12 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych.pdf

PDFuchwała Nr XVII 126 12 w sprawie przekazania środkó finansowych dla Policji.pdf

PDFuchwała Nr XVII 127 12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV 102 11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.pdf

Wersja XML