Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.01.2017 r

PDF1. Projekt uchwały w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf
PDF2. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadoznych przez Gminę Zawadzkie.pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.pdf
PDF5. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.pdf
PDF6. Projekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych za 2016 r.pdf
PDF7. Projekt uchwały w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych na 2017 r.pdf

PDF8. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXV-252-16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w spr. uchwały budżetowej na 2017 r.pdf
PDF9. Projekt uchwały w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.pdf
 

Wersja XML