Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 105619 O ul. Paderewskiego w Zawadzkiem

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFBIOZ.pdf
PDFFundament B-70.pdf
PDFK-2.pdf
PDFK-3.pdf
PDFK-4.pdf
PDFLampa Magnolia LED 72.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY DROGI.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY KANALIZACJA.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE.pdf
PDFPROFIL A-B-C-D-E.pdf
PDFPROFIL C-F.pdf
PDFPROFIL D-G-I.pdf
PDFPROFIL G-H.pdf
PDFPrzedmiar - Kanał deszczowy Zawadzkie Paderewskiego.pdf
PDFprzedmiar droga.pdf
PDFPRZEDMIAR OŚWIETLENIE.pdf
PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA ZJAZDACH.pdf
PDFSchemat ideowy.pdf
PDFSchemat synoptyczny ( rys.E-2 ).pdf
PDFSłup SAL-8,5 WŁ.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
PDFTabliczna przyłączeniowa TB-1.pdf
PDFWarunki przyłączenia.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZ. ELEKTRYCZNA.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZĘŚĆ DROGOWA.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU - KANALIZACJA.pdf
 

Wersja XML