Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

PDFzawaiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie na 1 do SIWZ.pdf

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ.pdf
 

PDFogłoszenie przesłane do publikacji.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf

PDFogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu - przesłane do publikacji.pdf

PDFogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane.pdf


PDFSIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
PDFzałącznik 1a do SIWZ - wykaz budynków jednorodzinnych.pdf
PDFZałącznik nr 1b do SIWZ - Wykaz budynków wielolokalowych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ.pdf
PDFZałącznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie.pdf
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.pdf
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys informacyjny.pdf
 

Wersja XML