Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31.01.2017

PDFUchwała nr XXVI-257-17 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-258-17 w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie.pdf
PDFUchwała nr XXVI-259-17 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFUchwała nr XXVI-260-17 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2016 r..pdf
PDFUchwała nr XXVI-261-17 w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr XXVI-262-17 w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2016 r..pdf
PDFUchwała nr XXVI-263-17 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr XXVI-264-17 w spr. zmiany uchwały Nr XXV-252-16 w spr. uchwały budżetowej na 2017 r..pdf
 

Wersja XML