Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.02.2017 r

PDF1.Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDF2.Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na remont chodnika.pdf
PDF3.Projekt uchwały w spr. przekazania z budżetu Gminy Zawadzkie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDF4.Projekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDF5.Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodwej i społecznej osób niepełnosprawnych.pdf
PDF6. Projekt uchwały w spr. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.pdf
PDF7.Projekt uchwały w spr. określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych.pdf
 

Wersja XML