Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.02.2017

PDFUchwała Nr XXVII-273-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-251-16 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-272-17 w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstaowych i gimanzjów do do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-271-17 w spr. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-270-17 w spr. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-269-17 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-268-17 w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-267-17 w spr. przekazania z budżetu Gminy Zawadzkie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-266-17 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania - remont chodnika w ciągu dw nr 901.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-265-17 w spr. zmiany uchwały Nr XXV-252-16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2016 r..pdf
 

Wersja XML