Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku administracyjno–biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji SIWZ nr 1.pdf

PDFprzedmiar instalacje elektryczne - poprawiony.pdf
 

PDFzawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

PDFOpis techniczny -bud-wyk-całość.pdf
PDFMicrosoft Word - opis charakterystyka-Zawadzkie-417.pdf
PDFoświadczenia i przygotowanie zawodowe projektantów.pdf
PDFMicrosoft Word - opis-Zawadzkie-BIOZ.pdf
PDFSTWiORB.pdf
PDFpozwolenie na budowę.pdf
ZIPprzedmiary.zip
ZIPrys. arch.zip
ZIPrys. elektryczne.zip
ZIPrys. instalacje.zip
ZIPrys. konstrukcyjne.zip
 

Wersja XML