Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.03.2017

PDFUchwała nr XXVIII-274-17 w spr. przekazania z budżetu Gminy Zawadzkie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-275-17 w spr. zmiany budżetu gminy na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr XXVIII-276-17 w spr. zmiany Uchwały Nr XIII-97-11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała nr XXVIII-277-17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr XXVIII-278-17 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej.pdf
PDFUchwała nr XXVIII-279-17 w spr. ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-280-17 w spr. uchylenia Uchwały Nr XXXI-352-13 Rady Miejskiej w zawadzkiem z dnia 22 kwietnia 2013 r..pdf
PDFUchwała nr XXVIII-281-17 w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimanzjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
 

Wersja XML