Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulaminy obowiązujące w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

PDFRegulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.PDF

PDFRegulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.PDF

PDFRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.PDF

PDFRegulamin pracy Zespołu WWR - PP2 Zawadzkie.PDF

PDFRegulamin wynagradzania pracowników niebędoących nauczycielami Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zaweadzkiem.PDF

PDFRegulamin Pracy Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML