Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 24.04.2017 r

PDFProjekt uchwały w spr. określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska ZGŚl.Op.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy na 2017 r.pdf
 

Wersja XML