Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24.04.2017

PDFUchwała Nr XXIX-285-17 w spr. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska ZGŚL.Op.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-283-17 w spr. określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-284-17 w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-282-17 w spr. zmiany uchwały Nr XXV-252-16 RM w Zawadkziem z dnia 28 grudnia 2016 r. w spr. uchwały budżetowej na 2017 r.pdf
 

Wersja XML