Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.05.2017 r

PDFProjekt uchwały w spr. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 1.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 2.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 3.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
 

PDFProjekt uchwały w spr. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXII-235-16 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML