Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury obowiązujące w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

PDFProcedura rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2022-2023.PDF

PDFProcedury bezpieczeństwa-COVID-19-Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddzialem Integracyjnym w Zawadzkiem.PDF

PDFProcedura wyjść grupowych-PP2 Zawadzkie.PDF

PDFProcedura organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego-PP2 Zawadzkie.PDF

PDFProcedura bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.PDF

PDFProcedura obserwacji zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.pdf

PDFProcedura Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - PP2 Zawadzkie.PDF

PDFProcedura udzielania pomocy psych.-ped. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.pdf

PDFProcedura zarządzania ryzykiem dla działalności Przedszkola PublicznegoNr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.PDF

PDFZasady i tryb wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiagnięcia w PP2 Zawadzkie.PDF

Wersja XML