Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.05.2017

PDFProtokół z Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXX-286-17 w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf
PDFUchwała Nr XXX-287-17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX-288-17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr XXX-289-17 w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie pracy przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXX-290-17 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystnia z placów zabaw stanowiących własność Gminy Zawadzkie, w tym przekazanych w trwały zarząd jednostkom podległym.pdf
PDFUchwała Nr XXX-291-17 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXX-292-17 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXX-293-17 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXX-294-17 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXX-295-17 w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała RIO w spr. wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFZałączniki do uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML