Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 105621 O ul. Ligonia w Zawadzkiem

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert - ul Ligonia w Zawadzkiem .pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFzagospodarowanie terenu CAŁOŚĆ.pdf
PDFzagospodarowanie terenu DROGA.pdf
PDFzagospodarowanie terenu kanalizacja.pdf
PDFzagospodarowanie terenu oświetlenie.pdf
PDFProfil podłużny.pdf
PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf
PDFPrzekrój konstrukcyjny na włączeniu do drogi wojewódzkiej.pdf
PDFProfil kanału deszczowego.pdf
PDFlampa.pdf
PDFMocowanie lampy.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
 

PDFPrzedmiar oświetlenie.pdf
PDFprzedmiar robót - Ulica Ligonia Zawadzkie - część drogowa.pdf
PDFprzedmiar robót - Ulica Ligonia Zawadzkie - część kanalizacyjna.pdf
 

Wersja XML