Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont jezdni drogi gminnej nr 105609 O ul. Krótka w Zawadzkiem - powódź 2010 r.

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert - ul. Krótka w Zawadzkiem.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDFSTWIORB.pdf
PDFBIOZ.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Wersja XML