Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie

PDFunieważnienie postępowania.pdf
 

PDFProtokół z otwarcia ofert – Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie .pdf

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
PDFSIWZ z załącznikami.pdf
 

PDFPRZEDMIAR - JEDNOSTKOWY.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf


PDFSTWIORB.pdf
 

Wersja XML