Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy i inne dokumenty

 

1. STATUT, PROGRAM WYCHOWAWCZY, PROGRAM PROFILAKTYCZNY, PROCEDURY SZKOLNE

 

Statut PSP w Kielczy

PDFstatut-psp-w-kielczy.pdf

Program wychowawczy

PDFprogram wychowawczy zsg w kielczy.pdf

Program profilaktyczny

PDFprogram profilaktyczny zsg w kielczy.pdf

Procedury szkolne

PDFprcedury szkolne w zsg w kielczy.pdf

 

2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE PSP KIELCZA

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

PDFSprawozdanie finansowe za rok 2019.pdf
 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

PDFSprawozdanie finansowe za 2018 rok PSP Kielcza.pdf
 

 

 

Wersja XML