Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE

PDFrozstrzygnięcie przetargu.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPRZEDMIAR - JEDNOSTKOWY.pdf
PDFSTWIORB.pdf
 

Wersja XML