Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.08.2017 r

PDF2. II wersja Projekt uchwały spr. założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDF1. Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu II wersja 24.08.2017 r.pdf
 

PDFProjekt uchwały w spr. utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu.pdf
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach w gminie Zawadzkie.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisję Rewizyjną.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 1310 z mapy 6, obręb Żędowice.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 1320 2 z mapy 6, obręb Żędowice.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli.pdf
 

Wersja XML