Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.08.2017

PDFUchwała Nr XXXIII-313-17 zmieniająca uchwałę w spr. określenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-314-17 w spr. utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-312-17 w spr. rozpatrzenia skargi na działalnośc Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz Komisje Rewizyjną.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-311-17 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-309-17 w spr. zmiany ulicy Świerczewskiego w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-310-17 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 2.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-308-17 zmieniająca uchwałę w spr. określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-307-17 w spr. założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-306-17 w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
 

Wersja XML