Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o wywieszonych wykazach

Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 551XXXI/2021, Nr 552/XXXI/2021, Nr 553/XXXI/2021, Nr 554/XXXI/2021, Nr 555/ XXXI/2021 i Nr 556/XXXI/2021 z dnia 1 października 2021 r.

wykaz zarz. 555-ul. Op. 11.4.pdf
wykaz zarz. 556 - ul. Op.11.3.pdf
wykaz zarz. 553 - ul. Warynskiego 9.2.pdf
wykaz zarz. 554- ul. Op. 48.18.pdf
wykaz zarz. 552 - ul. Op. 11.7.pdf
wykaz zarz. 551 - ul. Op. 70.8.pdf

Opublikowano: 5 października 2021 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazów nieruchomości: oznaczonej  jako działka gruntu Nr 587/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie oraz złożonej z działek gruntu: Nr 889/1 i Nr 889/2 z mapy 4, obręb Zawadzkie

PDFwykaz działka Nr 587.4.pdf

PDFwykaz działek Nr 889.1 i Nr 889.2.pdf

Opublikowano: 09.03.2021 r.


Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal Nr 6 w budynku przy ul. Miarki 5 w Zawadzkiem  (działki gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie), 

zarzadzenie wykaz ul. Opolska 5.6.pdf
 

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – lokal Nr 10 w budynku przy ul. Opolskiej 11 w Zawadzkiem (działa Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie),

zarzadzenie wykaz ul. Opolska 11.10.pdf
 

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny Nr 17 w budynku przy ul. Opolskiej 11 w Zawadzkiem  (działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie).

zarzadzenie wykaz ul. Opolska 11.17.pdf
 


Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

PDFzarzadzenie 327.XXX.2020.pdf

PDFzarzadzenie 326.XXX.2020.pdf
PDFzarzadzenie 329.XXX.2020.pdf
PDFzarzadzenie 328.XXX.2020.pdf
PDFzarzadzenie 330.XXX.2020.pdf


Zapraszamy do zapoznania się z wywieszonymi wykazami nieruchomości przeznaczonej do zbycia drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

PDFWykazy nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 1310 i Nr 1320/2 z mapy 6, obręb Żędowice, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.pdf

PDFWykaz nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do zbycia drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf

Wersja XML