Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2012/2013

 

TERMINY REKRUTACJI 2012/2013

 

Podstawa prawna:

 

-  Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z poźn. zm.)

-  Zarządzenie Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

1.      Składanie podań do klasy pierwszej uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły 05.03-04.04.2012 r.

 

2.      Deklaracje i wniosek do klasy sportowej 30.04.2012 r.

 

3.      Próby sprawności fizycznej dla uczniów wybierających klasę sportową odbędą się na hali sportowej GOSiT dnia 25.05.2012 r. Uczniowie powinni posiadać strój gimnastyczny i obuwie sportowe na zmianę.

 

4.      Składanie dokumentów 29.06.-03.07.2012 r. w godz. 8.00 – 14.00

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- zaświadczenie OKE

- orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej

- zdjęcie do legitymacji 1 szt.

 

5.      Wywieszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum 06.07.2012 r.

 

6.      Wywieszenie listy z podziałem na klasy 06.07.2012 r.

 

7.      Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie 27.08 – 30.08.2012 r.

 

8.      Ostateczny termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum 31.08.2012 r.

PDFTerminy rekrutacji.pdf

Wersja XML