Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gimnnej nr 105666 O ulicy Torowej w Kielczy

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDF1. OPIS TECHNICZNY.pdf

PDF2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

PDF3. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

PDF4. BIOZ.pdf

PDF5. STWiORB.pdf

PDF6. PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Wersja XML