Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 23.10.2017 r

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości czynszowych.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy - II wersja 23.10.2017 r.pdf

Wersja XML