Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFzawiadomienie o wyborze oferty - część I.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - część II.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - część III.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - część IV.pdf
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postęowania - część V.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - część VI.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikami.pdf
PDFrzut-pietra.pdf
PDFrzut-parteru.pdf
 

Wersja XML